Mina noveller – nu också på finska!

2018 publicerade SAGA Egmont mina 18 första erotiska noveller, som även finns att läsa på Cirkus Eros, på sidan Noveller av Calle Rehbinder, samma historier som också publicerades som bok hos förlaget Lind & Co 2008 – Cirkus Eros och andra erotiska berättelser).

Nu finns även 12 nyskrivna noveller jag under det gångna året fått publicerade av förlaget SAGA Egmont, på sidor som Storytel m.fl. 10 av dessa noveller har samma huvudperson, Emma, och är i praktiken en följetong med en serie erotiska äventyr. Alltså finns nu 30 noveller som e-böcker och ljudböcker på flera nerladdningssidor, som t.ex. Storytels hemsida.

Som ytterligare en nyhet finns nu nio av mina nyare noveller om Emma på finska, som ljudböcker, översatta till finska av Paula Telaranta-Kokko. Så – om du gärna vill läsa mina noveller på finska, så finns det några att ladda ner.