CV

Jag har hunnit syssla med en hel del väldigt olika saker genom åren. Jag ger gärna begreppet ”diversearbetare” ett ansikte. Dock finns det tre tydliga linjer som går genom allt jag har arbetat med i hela mitt liv, som ofta sammanflätas till en och densamma – personlig utveckling, konstnärliga uttryck, samt pedagogik.

Eftersom denna hemsida framför allt har en yrkesmässig inriktning, så kan du här ta del av meritförteckningar (CV i modernt språkbruk) gällande flera av mina arbetsfält.

Allmänt:

Specifika områden:

linje